Circle

รางวัลบุ๊คเกอร์นานาชาติ


นานาชาติรางวัลบุ๊คเกอร์ (เดิมรู้จักกันในชื่อรางวัลบุ๊คเกอร์ชายนานาชาติ ) เป็นประเทศที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเป็นเจ้าภาพในสหราชอาณาจักร การแนะนำรางวัลนานาชาติเพื่อเสริมรางวัลMan Booker Prizeได้รับการประกาศในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 [1]สนับสนุนโดยMan Groupตั้งแต่ปีพ. ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 จะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เขียนที่มีชีวิตทุกสัญชาติสำหรับหน่วยงาน ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยทั่วไป [2]มันให้รางวัลแก่ผู้แต่งคนหนึ่ง "ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และการมีส่วนร่วมโดยรวมต่อนิยายในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง", [3] และเป็นที่ยอมรับในผลงานของนักเขียนมากกว่าชื่อใดชื่อหนึ่ง

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ได้มีการมอบรางวัลให้กับหนังสือเล่มเดียวที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์เป็นประจำทุกปี โดยได้รับรางวัล 50,000 ปอนด์สำหรับชื่อเรื่องที่ชนะ และแบ่งกันระหว่างผู้แต่งและผู้แปลเท่าๆ กัน [4] [5]

Crankstart มูลนิธิการกุศลของSir Michael Moritzและภรรยาของเขา Harriet Heyman เริ่มสนับสนุน The Booker Prizes เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2019 นับจากวันที่นี้ รางวัลจะเป็นที่รู้จักในชื่อ The Booker Prize และ The International Booker Prize จากการสนับสนุน The Booker Prize Foundation และรางวัลที่ได้รับ Moritz ให้ความเห็นว่า "เราทั้งคู่ไม่สามารถจินตนาการถึงวันที่เราไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือ รางวัล Booker Prize เป็นวิธีการเผยแพร่ความรู้ การค้นพบ ความเพลิดเพลิน และความปิติยินดีที่เกิดจากนิยายอันยิ่งใหญ่'

ในขณะที่รางวัล Man Booker Prize เปิดให้เฉพาะนักเขียนจากเครือจักรภพไอร์แลนด์ และซิมบับเว เท่านั้น แต่รางวัล International Prize เปิดให้ทุกเชื้อชาติที่มีผลงานเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงงานแปล [6]ที่ได้รับรางวัลเป็นมูลค่า£ 60,000 และได้รับทุกสองปีที่ผ่านมาผู้เขียนที่อยู่อาศัยของร่างกายทั้งหมดของวรรณกรรมคล้ายกับรางวัลโนเบลวรรณกรรม [3] The Man Booker International Prize ยังอนุญาตให้แยกรางวัลสำหรับการแปลอีกด้วย หากเป็นไปได้ ผู้เขียนที่ชนะสามารถเลือกนักแปลเพื่อรับรางวัลรวมมูลค่า 15,000 ปอนด์ [7]

ผู้ชนะการสถาปนาปี 2005 ได้รับรางวัลเป็นนักเขียนชาวแอลเบเนียอิสมาอิล Kadare นักข่าวเฮฟซิบาห์ แอนเดอร์สัน กล่าวยกย่องการตัดสินร่วมกันว่ารางวัล Man Booker International Prize นั้น "กลายเป็นรางวัลที่มีนัยสำคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเป็นทางเลือกที่มีความสามารถมากกว่าสำหรับรางวัลโนเบล" [8]